Annoncer i 2020:
Tirsdag d. 14/1
Tirsdag d. 11/2
Tirsdag d. 17/3
Tirsdag d. 14/4
Onsdag d. 13/5
Onsdag d. 10/6
Onsdag d. 8/7
Onsdag d. 12/8
Onsdag d. 9/9
Onsdag d. 7/10
Onsdag d. 11/11
Onsdag d. 9/12

DEADLINE
Alle arrangementer indtastes som hidtil på www.kulturblad.dk senest den første i hver måned.
Aktiviteter medtages fra torsdagen efter udgivelsesdatoen.